Březen 2021 – Dalším krokem k vylepšení systému logistiky a dopravy zboží k  zákazníkům je od  března zavedená interní reexpedice PEK Group. Ta umožňuje rozšíření nabídky sortimentu v regionech o zhruba 70 nových položek, zejména pak o jemné pečivo ze Šumperka a tousty ze Strakonic. Reexpedičním centrem se stala pekárna v Brandýse nad Labem.

Významnou novinkou je také historicky první katalog výrobků se značkou Nová pekárna, který již obdrželi zákazníci. Celkem PEK Group z  šesti pekáren zásobuje 3500 zákazníků. V  katalogové nabídce jsou vedle běžného i  cereální pečivo, jemné pečivo, toustové chleby a strouhanka.