GDPR

Účelem tohoto dokumentu je informování subjektů osobních údajů (např. odběratelů, návštěvníků webových stránek), že společnost PEK GROUP a.s. jednoznačně respektuje význam ochrany osobních údajů a potřebu jejich zabezpečení. PEK GROUP a.s. zároveň ujišťuje veřejnost o zákonnosti svých postupů a zavazuje se vyvinout maximální úsilí k ochraně soukromí subjektů v rámci požadavků stanovených právními předpisy.

Základem pro ochranu osobních údajů je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Tyto právní předpisy navíc PEK GROUP a.s. doplňuje o interní pravidla ochrany osobních údajů.

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je PEK GROUP a.s.., IČO 09106871, se sídlem na adrese Sokolovská 668 / 136d, 168 00 Praha 8 – Karlín. Spisová značka: B 25790 vedená u Městského soudu v Praze.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je GDPR Solutions a.s. IČO 06100091, se sídlem Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1. Pověřence je možné kdykoli kontaktovat na emailové adrese jmares@gdprsolutions.cz.

V jakém vztahu jste ke společnosti PEK GROUP?

1) Odběratelé

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění vzájemného smluvního vztahu. Dále dochází ke zpracování Vašich osobních údajů na základě zákonné povinnosti. Taktéž Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu a našeho oprávněného zájmu.

Účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme

a)Uzavření smlouvy
b) Plnění smlouvy a s tím související úkony (vedení účetních záznamů, vymáhání smluvních nároků aj.)
c) Používání souborů cookies na našich webových stránkách
d) Zasílání obchodních sdělení
e) Vedení účetní agendy
f) Záznam telefonických hovorů na naší zákaznické lince

Komu předáváme Vaše osobní údaje

V případě nezbytnosti mohou být Vaše osobní údaje předány pověřeným zpracovatelům či příjemcům. Případné předání a následný právní vztah včetně odpovědnosti je upraven buď smluvně nebo zákonem. Zpracovateli mohou být například dopravní společnosti nebo poskytovatelé IT služeb. Příjemci pak mohou být zejména orgány veřejné moci, kdy je předání těmto subjektům požadováno zákonem. K předání osobních údajů do třetích zemí nedochází.

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje

Doba zpracování se váže na právní základ a účel zpracování. Pokud Vaše údaje zpracováváme na základě zákonné povinnosti, pak je doba zpracování určena daným právním předpisem. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, k ukončení zpracování dojde při odpadnutí daného účelu nebo po Vašem odvolání souhlasu. Podobně je tak tomu u právního titulu oprávněného zájmu, kdy k ukončení zpracování dojde při odpadnutí účelu takového zpracování (například v případě záznamů telefonických hovorů jde o dobu 1 měsíce z důvodu možných reklamací). V případě zpracování založeného na plnění smlouvy zpracováváme osobní údaje po dobu 5 let po ukončení smluvního vztahu.

 

2) Zaregistrovaný uživatel našeho e-shopu

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje nezbytné k založení účtu, vyřízení Vašich objednávek a úkonů s tím spojených zpracováváme na základě smlouvy. Dále můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem zlepšení námi poskytovaných služeb na základě našeho oprávněného zájmu. Na základě stejného titulu Vám můžeme také zasílat cílené nabídky našich služeb. Zasílání těchto nabídek ovšem můžete kdykoliv odmítnout. Vaše osobní údaje také zpracováváme na základě nám uložené zákonné povinnosti (např. vedení účetních záznamů).

Účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme

a) Založení účtu a poskytování služeb s ním spojených
b) Zlepšování kvality poskytovaných služeb
c) Vedení účetní agendy

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje

Doba zpracování se váže na právní základ a účel zpracování. Pokud Vaše údaje zpracováváme na základě zákonné povinnosti, pak je doba zpracování určena daným právním předpisem. Pokud na základě právního titulu oprávněného zájmu, pak Vaše osobní údaje zpracováváme do doby odpadnutí účelu takového zpracování. V případě zpracování založeného na plnění smlouvy zpracováváme osobní údaje po dobu 5 let po ukončení smluvního vztahu.

 

3) Adresát obchodních sdělení

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

V případě, že jste náš stálý zákazník, Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Takové zasílání obchodních sdělení ovšem můžete samozřejmě odmítnout skrze kontaktování nás na emailové adrese uvedené v každém obchodních sdělení. Dále Vám můžeme obchodní sdělení zasílat na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním.

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje

Zasílání obchodních sdělení

Komu předáváme Vaše osobní údaje

V případě nezbytnosti mohou být Vaše osobní údaje předány pověřeným zpracovatelům či příjemcům. Případné předání a následný právní vztah včetně odpovědnosti je upraven buď smluvně nebo zákonem. Zpracovatelem může být například společnost poskytující daňové poradenství. Příjemci pak mohou být zejména orgány veřejné moci, kdy je předání těmto subjektům požadováno zákonem. K předání osobních údajů do třetích zemí nedochází.

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje

Doba zpracování se váže na právní základ a účel zpracování. Kontaktní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení zpracováváme po dobu, než vyjádříte se zasíláním nesouhlas. Poté budeme po přiměřenou dobu zpracovávat Vaše základní údaje dokládající oprávněnost takového zasílání, nejdéle však po dobu 3 let.

 

4) Návštěvníci webových stránek/e-shopu – Cookies

Co jsou to soubory cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě webových stránek ukládají na zařízení uživatele. Soubory cookies umožňují správné fungování webových stránek. Používají se pro rozlišení jednotlivých návštěvníků a přizpůsobují tak např. vzhled webu, uložené nastavení či automatické vyplnění přihlašovacích údajů.

Ukládání souborů cookies na Vaše zařízení můžete upravit v nastavení Vašeho prohlížeče. Pakliže tedy nechcete, aby se soubory cookies ukládaly na Vaše zařízení, využijte prosím příslušné nastavení ve Vašem prohlížeči.

Pokud budete mít v rámci svého prohlížeče možnost využívání souborů cookies povolenou, budeme při Vaší návštěvě našich webových stránek soubory cookies používat.

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu.

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje
 • Zajištění funkčnosti webu
 • Rozlišení návštěvníků webu
 • Přizpůsobení nabídky zboží, služeb a reklamy
Komu předáváme Vaše osobní údaje

K Vašim osobním údajům má přístup služba Google Analytics.

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje

Doba zpracování závisí na typu jednotlivých souborů cookies. Tzv. relační cookies se vymažou po ukončení Vaší návštěvy našich webových stránek. Ostatní soubory cookies, které se ukládají na Vašem zařízení, můžete kdykoliv sami vymazat. Jinak Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání účelu, maximálně však po dobu 2 let.

 

5) Návštěvníci potravinářských závodů

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění bezpečnosti provozu závodu a ochraně majetku.

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje
 • Zajištění bezpečnosti provozu
 • Ochrana majetku
Komu předáváme Vaše osobní údaje?

K Vašim osobním údajům má přístup externí bezpečnostní agentura, která pro PEK GROUP a.s. zajišťuje ochranu areálů na základě smluvního ujednání.

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje

Knihu návštěv a prohlášení o bezinfekčnosti zpracováváme po dobu 1 roku. Kamerové záznamy z objektu potravinářského závodu jsou uchovávány po dobu 7 dní.

 

6) Dodavatelé

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zákonné povinnosti nebo splnění smlouvy.

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje

Uzavření smluvního vztahu

Komu předáváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje předáváme příslušným orgánům veřejné moci na základě jejich žádosti, externí společnosti poskytující daňové poradenství.

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje

Doba zpracování se váže na právní základ a účel zpracování. V případě zákonné povinnosti Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nám určenou relevantním zákonným předpisem. U splnění smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání tohoto vztahu. Po jeho ukončení osobní údaje zpracováváme po dobu dalších 5 let.

 

7) Uchazeči o zaměstnání

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zákonné povinnosti.

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje

Osobní údaje zpracováváme pro účel přijímacího řízení, kterého se účastníte.

Komu předáváme Vaše osobní údaje

K předávání Vašich osobních údajů nedochází.

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje

Doba zpracování se váže na právní základ a účel zpracování. V tomto případě Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání účelu, tedy přijímacího řízení. Pokud v přijímacím řízení uspějete, Vaše osobní údaje se stanou součástí Vaší zaměstnanecké složky. V případě neúspěšného přijímacího řízení budou Vaše osobní údaje zničeny.

 

8) Účastníci marketingových soutěží

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje

Pořádání sebepropagačních marketingových akcí, kterých se účastníte.

Komu předáváme Vaše osobní údaje

Vybrané osobní údaje mohou být veřejně přístupné, podle toho, jak vyplývá z povahy marketingové akce.

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje

Doba zpracování se váže na právní základ a účel zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání účelu, nebo do doby, kdy odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

9) Dopravci

Právní titul pro zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu.

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje

Zajištění provozu – sledování doručovaných zásilek a ochrana majetku

Komu předáváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje mohou být předávány poskytovateli služby O2 Car Control.

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje

Doba zpracování se váže na právní základ a účel zpracování. Knihy jízd jsou uchovávány po dobu 3 let. GPS data jsou uchovávána po dobu 78 měsíců.

 

10) Dlužníci

Právní titul pro zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě smlouvy a našeho oprávněného zájmu.

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje

Vymáhání pohledávek

Komu předáváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje předáváme bankám, soudům, exekutorům a vymáhacím společnostem.

Doba, po kterou zpracováváte osobní údaje

Osobní údaje zpracováváme 10 let po ukončení vymáhání pohledávky.

 

 

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům. Toto právo je poskytováno na základě Vaší žádosti. Máte právo po nás požadovat informaci, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, které kategorie údajů se zpracování týká, spolu s účelem, pro který jsou zpracovávány a dobou, po kterou se tyto údaje zpracovávají. K těmto údajům Vám na žádost bude umožněn přístup či bezplatná kopie zpracovávaných údajů. Tento přístup Vám umožňuje kontrolu, že s Vašimi údaji není nakládáno nezákonným způsobem.
 • Právo na přesnost osobních údajů. My jako správce jsme povinni přijmout opatření, abychom zpracovávali Vaše přesné a aktuální údaje. Součástí toho je i Vaše právo informovat nás o změně Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
 • Právo být zapomenut neboli právo na výmaz. Toto právo Vám dává možnost požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje a nadále je neuchovávali, pokud zde nebude jiná zákonná překážka. Pokud by k takové výjimce došlo, jsme povinni Vás informovat ve lhůtě 1 měsíce.
 • Dále máte v rámci zpracování osobních údajů právo na přenositelnost. Toto právo Vám umožňuje přesouvání či předávání Vašich osobních údajů mezi různými správci osobních údajů.
 • Nařízení GDPR Vám dává právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě vznesení námitky přestaneme zpracovávat Vaše údaje, dokud neprokážeme, že Vaše osobní údaje zpracováváme legitimně.
 • Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním, pakliže je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tomto právním titulu. Pokud tento souhlas odvoláte a nebude existovat jiný právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů u daného účelu, přestaneme tyto osobní údaje zpracovávat.
 • Podle Nařízení GDPR máte právopodat stížnost u dozorového úřadu, jestliže se domníváte, že v rámci zpracování jsme porušili právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů. Tímto dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 • Máte právo nebýt subjektem rozhodnutí, které bylo založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování. Toto právo se nevyužije, pokud je takovéto zpracování nezbytné k uzavření či plnění smlouvy mezi Vámi jakožto subjektem údajů a námi jakožto správcem. Dále toto právo nelze využít, pokud jste k tomuto rozhodnutí dali výslovný souhlas, nebo pokud je toto zpracování povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na nás jakožto správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů.

U komplikovanějších případů je možné, že po Vás budeme požadovat zaplacení nákladů, které souvisí s vyřízením uplatnění Vašeho práva, zejména pokud tyto náklady přesáhnou běžný rozsah naší činnosti.

 

 

ZMĚNA TÉTO INFORMACE

Upozorňujeme Vás, že i přes to, že se pro dosažení vysoké míry ochrany Vašich osobních údajů snažíme o vysokou míru konzistence při jejich zpracování, je možné, že tato informace bude v budoucnu aktualizována či měněna. V takovém případě se bude zpracování osobních údajů vždy řídit aktuální informací o zpracování osobních údajů. Prosíme Vás, abyste se o postupech zpracování pravidelně informovali. Děkujeme.