Tradiční řemesla se v Česku mnohde potýkají s nezájmem mladých i problémy s jejich praktickou výukou. Ve Znojmě funguje výborně spolupráce místní Střední odborné školy s pekárnou PEK Group. „Díky skvělé spolupráci se znojemskou pekárnou se nám daří vychovávat novou generaci pekařů,“ říká Anna Jedličková, mistrová učebního oboru pekař.

Na praxi do pekárny PEK Group v centru Znojma začali docházet žáci aktuálního 1. ročníku učebního oboru pekař v září 2022. Jejich první seznámení se podle tematického plánu týkalo běžného pečiva. „Seznámili se komplexně s výrobou rohlíků, housek a vek, po praxi napsali práci o tom, co se naučili,“ uvádí Anna Jedličková. Poté se prakticky zapojili i do výroby jemného pečiva, jako jsou záviny, mazance, vánočky.

„Jejich praxe nespočívá pouze v seznámení se s výrobou, mají za sebou i přejímky surovin, učí se, jak funguje v pekárně skladové hospodářství,“ upřesňuje mistrová. Ke konci školního roku žáky čeká i výroba chleba. Do pekárny PEK Group dochází devět žáků 1. ročníku učebního oboru pekař, jejich třída je spojena s budoucími řezníky. „Zájem o řemeslo tady je. Musím konstatovat, že praxe přímo v pekárně je velice přínosná,“ pochvaluje si Anna Jedličková.

Není praxe žáků pro pekárnu přítěží? Tuto otázku jsme položili vedoucímu pekárny Liboru Kolmanovi. „Vnímáme ji naopak jako přínos, jsme rádi, že přispíváme k výchově nové generace pekařů. Věříme, že někteří žáci budou pracovat po vyučení u nás,“ odpovídá Libor Kolman.

Znojemská spolupráce Střední odborné školy s PEK Group je evidentně oboustranně přínosná. A přínosná je i celospolečensky, protože bez nových pekařů se zkrátka neobejdeme.